СЕЙРЕК ЖАНЫБАРЛАРДЫ ЖАНА УНИКАЛДУУ ТАБИГЫЙ АЙМАКТАРДЫ КОРГОО БОЮНЧА БОРБОРДУК АЗИЯЛЫК “БОРБОРДУК АЗИЯНЫН ТООЛУУ АЙМАГЫНДА БИОАРТҮРДҮҮЛҮКТҮН ОЧОГУ” ПРОГРАММАСЫНЫН алкагында азыркы учурда Саруу айыл өкмөтүнүн аймагында «Ысык-Көлдүн жандуу жайылмасы» долбоору ишке ашырылып жатат.

Логотип ARGO

Долбоордун негизги максаты – мугалимдерди жана Ысык-Көлдүн тескей жагындагы жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарын тартуу менен микрокорукту, Жууку суусунун куйган жеринин жайылма экотутумун калыбына келтирүү жана алган тажрыйбаны Сары-Жаз (КРБ 30) менен Каркыра (КРБ 29) участкаларында трансляциялоо аркылуу Саруу айыл өкмөтүнүн аялдары менен жаштарды туруктуу жаратылышты колдонуу жана биоартүрдүүлүктү сактоо маселелери боюнча потенциалын жогорулатуу болуп саналат.

Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү: 2020-жылдын августу – 2021-жылдын августу

Долбоор «Лидер» Жарандык демилгелер борбору коомдук бирикмеси.

Долбоор ишке ашырылып жаткан учурда нааразычылыктар, жарандардын укуктарын бузуу маселелери пайда болгон учурда жергиликтүү тургундар консультация жана колдоо алуу үчүн төмөнкү даректерге кайрыла алышат:

CEPF аткаруу директору: cepfexecutive@conservation.org

CI боюнча түз линия: http://www.ci.ethicspoint.com же www.ciethicspoint.com сайтында турган жергиликтүү номерине телефон аркылуу кайрылса болот.

БОРБОРДУК АЗИЯНЫН ТООЛОРУНДАГЫ БИОАРТҮРДҮҮЛҮКТҮН ОЧОГУ» прогграммасынын директору: lprotas@wwf.ru , же gmazmaniants@wwf.ru ,

Өлкө боюнча координатор: mihey-painter@mail.ru

Бардык арыздар мүмкүн болушунча жашыруун каралат. Бирок мыйзам боюнча идентификация талап кылынган учурларда жашыруундуулук сакталбайт.